Mateřská škola Nebušice
Základní škola

 

logo škola final-04

Jídelníček

zelenina

NOVĚ

Změna ve školském zákoně s účinností ke dni 15. 2. 2019 umožňuje opět zařadit do přípravné třídy také děti bez uděleného odkladu povinné školní docházky:
§ 47, odst. 1:
(1) Obec, svazek obcí, kraj a registrovaná církev a náboženská společnost, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy6), mohou zřizovat přípravné třídy základní školy pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

Rozcestník

Berušky

Učitelky:
Michaela Korseltová
Jitka Gavláková

asistentka: Hana Dlouhá
Třídní nástěnka – klikněte SEM.

Motýlci

Učitelky:
Dana Peterková
Lenka Svobodová
asistentka: Šárka Pancnerová
Třídní nástěnka – klikněte SEM.

Světlušky

Učitelky:
Helena Fojtíková
Marcela Misarová


Třídní nástěnka – klikněte SEM.

Včeličky

Učitelky:
Jana Novotná
Jitka Masopustová


asistentka: Marcela Sabelová


Třídní nástěnka – klikněte SEM.


materska-skola

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA V NEBUŠICÍCH 

Kontakty

MŠ NEBUŠICE
Nad Želivkou 598
Praha 6 – Nebušice
e-mail: info@skolanebusice.cz
dana.peterkova@skolanebusice.cz
tel.: 220 960 500
tel.: 220 961 576
tel.: 731 515 959
kontakty na vedení školy

Fotka dne

Povinné předškolní vzdělávání

Od 1. 1. 2017 se zavádí povinné předškolní vzdělávání. Školský zákon říká, že od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. Více ZDE.


Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena. Nakódoval Tomáš Hlad.