Družina | Škola Nebušice
Mateřská škola

Přihlášení do školní družiny pro školní rok 2019/2020

Podmínkou přihlášení dítěte do školní družiny je vyplněná PŘIHLÁŠKA (obdržíte první školní den – 2. 9.). Děti ji také dostanou ve škole. Přihlášku je nutné vrátit do družiny OBRATEM, nejpozději v ÚTERÝ 3. 9. Na pozdější odevzdání nebudeme brát zřetel! Děti zařazujeme do naplnění maximální kapacity družiny. Rodiče žáků 4. třídy vyplní v případě zájmu o školní družinu PŘEDBĚŽNOU PŘIHLÁŠKU. Jediným kritériem (kromě řádně vyplněné a včas odevzdané přihlášky) je věk dítěte (od nejmladších po nejstarší). Seznamte se prosím s VNITŘNÍM ŘÁDEM ŠKOLNÍ DRUŽINY a se SMĚRNICÍ KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY.

Úplata za školní družinu

Základní částka úplaty za zájmové vzdělávání žáka ve školní družině  činí 3.000,- Kč pro školní rok (300,- Kč za měsíc). Podrobnosti upravuje tato vnitřní směrnice školy.

Za organizaci provozu školní družiny zodpovídá vedoucí vychovatelka Barbora Meskařová (barbora.meskarova@skolanebusice.cz, 606 244 441)


ŠKOLNÍ DRUŽINA 2019-2020 – OBECNÉ INFORMACE


 


Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena. Nakódoval Tomáš Hlad.