Jídelna | Škola Nebušice
Mateřská škola
VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY
Dana Fialová
739 665 041
dana.fialova@skolanebusice.cz
ŠÉFKUCHAŘ ŠKOLNÍ KUCHYNĚ
Petr Křížek

PLATBY STRAVNÉHO

PROVOZNÍ DOBA JÍDELNY

první vydávání od 11.40 hod.
druhé vydávání od 12.45 hod. 
třetí vydávání od 13.40 hod.
ukončení výdeje ve 14.00 hod.

11.15 – 11.40 hod (dále vždy, když nejsou v jídelně přítomni žáci)

VÝBĚR A ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ

Školní jídelna připravuje dvě jídla. Strávníci si vybrané jídlo objednávají nebo odhlašují pomocí objednávkového terminálu (od 7.00 do 17.00 hod). Objednat si mohou též prostřednictvím e-jídelníčku od 14,00 do 7,00 hod následujícího dne. Přihlašovací údaje získají u vedoucí školní jídelny. Při náhlém onemocnění je možné oběd vyzvednout do jídlonosičů, a to pouze na 1. den nepřítomnosti, při nevyzvednutí oběd propadá.

Zapomene-li si strávník objednat oběd, není povinností zaměstnanců školní jídelny oběd vydat, protože pro tyto případy nejsou rezervy v objemu surovin. V takovém případě může být dítěti vydána pouze polévka, pokud si ji ostatní děti nevyzvednou.

ELEKTRONICKÝ ČIP

Strávníci si zakoupí u vedoucí školní jídelny čip za 100,- Kč. Při ztrátě čipu je strávník povinen zakoupit si čip nový.

CENA OBĚDA

7 – 10 let: 26,- Kč
11 – 14 let: 28,- Kč
15 a více let: 29,- Kč
předškoláci v přípravné třídě (oběd a svačina): 37,- Kč
cizí strávníci: 65,- Kč

(Případné přeplatky se na konci školního roku vracejí, nebo převádějí na další školní rok.)

OZNAČOVÁNÍ ALERGENŮ V POKRMECH

Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena. Nakódoval Tomáš Hlad.