Přípravná třída | Škola Nebušice
Mateřská škola

Přípravná třída

Výchovný a vzdělávací obsah

V rámci vyučovacího programu rozvíjíme všechny složky výchovy.

Hodnocení dětí

Přípravný ročník se nezapočítává do povinné školní docházky a děti se neklasifikují. V závěru školního roku obdrží slovní hodnocení. O úspěších a pokrocích dětí jsou rodiče pravidelně informováni na konzultačních třídních schůzkách. Přípravný ročník nezavazuje k zápisu do první třídy na naší škole.


Třídní učitelka přípravné třídy: Jana Delgerová (jana.delgerova@skolanebusice.cz)

Asistentka pedagoga: Johana Šatavová (johana.satavova@skolanebusice.cz)


Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena. Nakódoval Tomáš Hlad.