Školní poradenské pracoviště | Škola Nebušice
Mateřská škola

Školní poradenské pracoviště

Škola zabezpečuje poskytování poradenských služeb prostřednictvím školního poradenského pracoviště. ve kterém působí školní psycholog,výchovný poradce, kariérový poradce a školní metodik prevence. Dalšími členy jsou koordinátor péče o žáky s odlišným mateřským jazykem a speciální pedagožky. Konzultace jsou možné po předchozí domluvě. Využijte níže uvedené e-mailové adresy nebo kontakt prostřednictvím Školy Online. Externím spolupracovníkem je Mgr. Kateřina Švarcová z Pedagogicko-psychologická poradny pro Prahu 6, Vokovická 32/3. Kontakt do poradny najdete zde.

Školní psycholožka: Mária Husovská, Angelika Sbouli (maria.husovska@skolanebusice.cz, angelika.sbouli@skolanebusice.cz)

Výchovný poradce: Jana Meskařová (jana.meskarova@skolanebusice.cz, 606 808 188)

Školní metodik prevence: Marek Hruška (marek.hruska@skolanebusice.cz)

Kariérový poradce: Marek Hruška (marek.hruska@skolanebusice.cz)

Koordinátor péče o žáky s OMJ: Jaroslava Hrdličková (jaroslava.hrdlickova@skolanebusice.cz)

Rozsah činnosti školního poradenského zařízení


Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena. Nakódoval Tomáš Hlad.