Školní poradenské pracoviště | Škola Nebušice
Mateřská škola

Školní poradenské pracoviště

Škola zabezpečuje poskytování poradenských služeb prostřednictvím školního poradenského pracoviště. ve kterém působí školní psycholog,výchovný poradce, kariérový poradce a školní metodik prevence. Konzultace jsou možné po předchozí domluvě. Využijte níže uvedené e-mailové adresy nebo kontakt prostřednictvím Školy Online. Externím spolupracovníkem je Mgr. Kateřina Švarcová z Pedagogicko-psychologická poradny pro Prahu 6, Vokovická 32/3. Kontakt do poradny najdete zde.

Školní psycholožka: Mária Husovská (maria.husovska@skolanebusice.cz)

Výchovný poradce: Jana Meskařová (jana.meskarova@skolanebusice.cz, 606 808 188)

Školní metodik prevence: Barbora Caknakisová (barbora.caknakisova@skolanebusice.cz)

Kariérový poradce: Karolína Špůrová (karolina.spurova@skolanebusice.cz)

Rozsah činnosti školního poradenského zařízení


Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena. Nakódoval Tomáš Hlad.