Základní informace | Škola Nebušice
Mateřská škola

Základní informace

Mgr. Mária Husovská – školní psycholožka

kontakt: maria.husovska@zsnebusice.cz, 602 353 812


Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na FFMU v Brně a učitelství (anglický jazyk) na Prešovské univerzitě (SR). Z šíře psychologických směrů jsou mi nejblíž humanistický, dynamický, kognitivně-behaviorální, a to všechno v pojetí pozitivní psychologie, která je zaměřena na aktivní pozitivní ovlivňování našich životů. Nemůžeme ovlivnit to, co bylo, ale to, co je a co je před námi, je z velké části v našich rukou.

Jako psycholožka jsem se pohybovala mezi dětmi s autismem, kde jsem se hodně naučila o jedinečnosti a jinakosti každého z nás. Roli školní psycholožky vnímám jako podporu jednotlivých žáků a tříd v jejich osobním růstu a rozvoji. Všechny náročné situace jsou možností, jak se posunout dál, jak se něco důležitého naučit a být o něco radostnějším a šťastnějším.

Nedílnou důležitou součástí mé práce je komunikace, konzultace a podpora rodičů našich žáků a jejich učitelů.

Využít mé práce pro vás můžete kdykoliv v době mé přítomnosti ve škole. Budu se na vás těšit


„Etické normy práce školního psychologa“, které jsou pro mne závazné, si můžete přečíst zde.


Souhlas s činností školní psycholožky

O působení školního psychologa ve škole jsou rodiče každého žáka informováni vždy na počátku školního roku, svou informovanost stvrzují podpisem (k nahlédnutí zde).

Pro cílenou, intenzivnější nebo dlouhodobější poradenskou práci s žákem je potřeba navíc individuální informovaný souhlas zákonných zástupců, který rodiče po řádném vysvětlení a poučení stvrzují rovněž svým podpisem (k nahlédnutí zde).


Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena. Nakódoval Tomáš Hlad.