Zápis 2022 | Škola Nebušice
Mateřská škola

VÝSLEDKY ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU

VÝSLEDKY ZÁPISU DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

ZÁKLADNÍ INFORMACE

KDY A KDE PROBĚHNE ZÁPIS

CO BUDETE POTŘEBOVAT K ZÁPISU

TERMÍNY

NEPŘIJETÍ DÍTĚTE

V případě přijetí do dvou a více škol:

V případě nepřijetí dítěte:

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY / POPŘ. SOUČASNĚ ZÁPIS DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

ZÁPIS DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY (“předškolák” bez odkladu)

DESATERO PRO RODIČE (ANEB CO MÁ UMĚT PŘEDŠKOLÁK)

Co má vlastně umět předškolák, když přijde k zápisu? Na webových stránkách Ministerstva školství je ke stažení dokument nazvaný Desatero pro rodiče dětí předškolního věku. V něm je detailně shrnuto, co by mělo šestileté dítě zvládat a jak by se mělo chovat. Podle některých učitelů se ale jedná o poměrně vysoce položenou metu, jíž značná část dětí nedosahuje. Přiznejme si, že „je si vědomé zodpovědnosti za své chování“ nebo „projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách“ se nedá říct ani o velké části dospělých. Nicméně ani v poměrně obsáhlém dokumentu se nikde konkrétně nepíše, kolik písmen a jaké číselné operace by měl předškolák umět… Důležitá je školní a sociální zralost, ne znalosti!


Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena. Nakódoval Tomáš Hlad.