Zápis do přípravné třídy | Škola Nebušice
Mateřská škola

Zápis do přípravné třídy

Zápis do přípravné třídy proběhne 2. a 3. dubna od 15.00 do 19.00. Registrace data a času zápisu probíhá ZDE (odkaz “přihláška do 1. ročníku, v kolonce “zaměření třídy” vyberete přípravnou třídu).


Nová právní úprava školského zákona

Změna ve školském zákoně s účinností ke dni 15. 2. 2019 umožňuje opět zařadit do přípravné třídy také děti bez uděleného odkladu povinné školní docházky:
§ 47, odst. 1:
(1) Obec, svazek obcí, kraj a registrovaná církev a náboženská společnost, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy6), mohou zřizovat přípravné třídy základní školy pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.


O zařazování žáků do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitelka školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě výše uvedených podkladů, které k žádosti přiloží zákonný zástupce.


Výchovný a vzdělávací obsah

V rámci vyučovacího programu rozvíjíme všechny složky výchovy.

Hodnocení dětí

Přípravný ročník se nezapočítává do povinné školní docházky a děti se neklasifikují. V závěru školního roku obdrží slovní hodnocení. O úspěších a pokrocích dětí jsou rodiče pravidelně informováni na konzultačních třídních schůzkách. Přípravný ročník nezavazuje k zápisu do první třídy na naší škole.


Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena. Nakódoval Tomáš Hlad.