Knihovna | Škola Nebušice
Mateřská škola

Informace pro školní rok 2023 / 2024


Vážení rodiče a žáci,
v tomto školním roce prochází naše školní knihovna částečnou rekonstrukcí a určitými změnami, které, jak doufáme, přinesou plno zajímavých novinek.
Rády bychom Vás alespoň s některými z nich seznámily:
Knihovna bude otevřena Po – Čt každou velkou přestávku a v dalších hodinách takto:
 
Po 13:40 – 14:20
Út 12:35 – 14:45
St 11:40 – 12:30
Čt 11:50 – 13:30
 
Uvádíme do pohybu soutěž Tajemná knihovna. Každý měsíc budou v knihovně vedle dveří indicie, dle kterých budou moci žáci hádat název knihy. Svůj tip napíší společně se svým jménem a třídou na papírek a vhodí do schránky u Tajemné knihovny. Na konci měsíce budou správně tipující soutěžící odměněni drobností a ten/ti, kteří za školní rok budou mít nejvíce úspěšných tipů, obdrží finanční poukázku do knihkupectví. 
 
V knihovně budou probíhat cca 1x za čtvrt roku vždy předem avizovaná čtecí odpoledne s tvořivou dílnou, na která se budou moci žáci přihlásit na našich e-mailech (kapacita je 15 žáků). Zatím tato odpoledne plánujeme pouze pro první stupeň, pokud by ovšem byl zájem i na stupni druhém, nebráníme se ničemu.  Stejně tak s případným rozšířením četnosti těchto čtenářských odpolední. O názvu předčítané knihy a následné možnosti přihlášení Vám dáme předem vědět pomocí informačního emailu.
 
Vypůjčit si knihu bude standardně možné na dobu jednoho měsíce. Pokud bude třeba výpůjční dobu prodloužit, je třeba informovat pracovnici knihovny, která žákovi ráda vyhoví.    Pokud kniha nebude s koncem výpůjční lhůty vrácena, obdrží žák upozorňující email, při druhé upomínce varování a pokud ani potom nebude kniha navrácena, budeme nuceni požadovat náhradu škody. 
Rády bychom pokračovaly v pořádání besed se zajímavými autory dětských knih a jejich ilustrátory.
 
Jednou za měsíc vyhlásíme výtvarné téma, tentokráte zvlášť pro 1. a zvlášť pro 2. stupeň na nějaké knižní téma. Tři práce z každého stupně, které nás osloví z nějakého důvodu nejvíce (nemusí tím pádem být výtvarně nejkrásnější), zveřejníme na facebookových stránkách školy a necháme hlasovat pro vítěze.  Ten pak obdrží drobnou odměnu  (své práce si tedy prosím z druhé strany podepište, včetně uvedení třídy). Téma pro měsíc ŘÍJEN jeO čem nejraději čtu“ a své práce můžete postupně nosit do kabinetů č. 406 (vedle hudebny),  č. 301  (kabinet výchovné poradkyně) či od října i do knihovny.
 
V naší knihovně je možné si zapůjčit i audioknihy či hudební nosiče.
 
Knihovna prochází v současnosti menší designovou úpravou, doufáme tedy, že i posezení v ní bude příjemnější a děti zde naleznou prostředí, kde se budou cítit dobře. 
 
Vzhledem ke všem výše uvedeným změnám a dalším nezmiňovaným, předpokládáme otevření knihovny v říjnu 2023.
 
Těšíme se na všechny malé i velké čtenáře, na ty, co se čtením teprve začínají, ale i na ty, kteří se třeba budou chtít jen přijít podívat!
 
Vaše nové knihovnice
Terka Fortuníková, tereza.fortunikova@skolanebusice.cz
Anežka Richterová, anezka.richterova@skolanebusice.cz

Dění v knihovně:


Děkujeme!

Knihy nebo finance na ně nám věnovali:


Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena. Nakódoval Tomáš Hlad.